Stillingstittel Arbeidssted Søknadsfrist
Områdeleder (heltid) Alta 18.09.2017
Sentervektere (deltid) Oslo, Romerike, Follo Snarest
Vekter til mobilt vakthold (ringevikar) Stavanger og omegn 01.09.2017
Resepsjonsvekter/mobilvekter deltid Alta Snarest
Vektere/sikkerhetskontrollører Bardufoss lufthavn Bardufoss lufthavn 25.08.17
Ordensvakt Alta deltid Alta Snarest
Kontrollvekter/bevillingskontrollør (deltid, helg) Sentralt i Hedmark 22.08.2017
Vektere til Sykkel VM i Bergen Bergen og omegn 15.08.2017
Trafikkdirigenter, deltid. Bergen og omegn Snarest
Driftsleder (engasjement) Svalbard lufthavn 31.08.2017
Bid manager og tilbudskoordinator Urtegata 9, Oslo 25.08.2017
Leder Bid Management Urtegata 9, Oslo 25.08.2017
Tjenesteplanlegger (heltid) Tromsø Snarest
Vektere heltid og deltid Hammerfest Snarest